ආසම කරපු කාර්ටුන් වල චරිත දිස්ටි දිඩින් කරන වීඩියෝවක් මෙන්න

දැක්කහම කියන්න ඕන නැනේ කවුද කියල ඔයාල පොඩි කාලේ අසාවෙන් බලපු ගිරුපුර අත්ති කාර්ටුන් එකේ එකේ චරිත ලිංගිකව එක් වන වීඩියෝ පෙළක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වෙලා තියෙනවා,ඒ වගේම ඔයා අපේ Page එකට ලයික් එකක් දාල නැත්තන් අනිවරේ ලයික් එකක් දාල යන්නත් අමතක කරන්න එපා එහනම් ඔයා වැඩිහිටියෙක්නම් පමනක් වීඩියෝව බලන්න පහත බැනේර් එක ක්ලික් කල වීඩියෝව නරබන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *