මෙන්න තවත් ලංකාවේ සුපිරි වැඩ්ඩේක්ගේ සුපිරි වැඩක්. බලන්නකෝ මේ භාණ්ඩේ කොහොමද කියල

මන් හිතන්නේ ලංකාවේ කොල්ලෝ අනිත් අයට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඔයාලත් ඒකට එකග වෙයි. මේ වීඩියෝව බලන්නකෝ. මේ නම් සුඉරිම වහනයක්. බලන්නකෝ එකේ ලස්සන. වාහන හදන්නේ නැති උනාට වාහන ලස්සන කරන්න නම් අපේ රට හරිම දක්ෂයෝ එන්නාව නේද..? යාලුවන්ටත් බලන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගෙත් මේ වගේ පට්ට වාහන එහෙම තියනවා නම් අපට කියන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *