ෆේස්බුක් තහනම තව දවස් දෙකකට ඉහලට .හදිසි ප්‍රකාශයක් මගින් ඊයේ රාත්‍රි ජනපති දැනුම්දෙයි .

රට තුල මේ වනවිට පවතින තත්වය ගැන සලකා පොලිසියට සහ හමුදාවට විශේෂ බලතල ලබාදීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කටයුතු කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ෆේස්බුක් තහනම් කලද වෙනත් ක්‍රම නිසා මෙමෙ ජාතිවාදී තත්වය නැවත හිස ඔසවිමට හැකි නිසා තව දවස් දෙකකට ඉහල දැමීමට සිදුවන බව TRC මගින් අද රාත්‍රී ප්‍රකාශයක් කර තිබේ . අද දින තහනම ඉවත් කර සිටීමට හැදුවද ජනපති විසින් තව දින දෙකකට මෙය කල දමන ලෙස ප්‍රකාශ කර තිබේ.ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ෆේස්බුක් පරිශීලකයන්ට අදාළ වන ලෙස දැඩි නීති පනවා තිබෙනවා. මේ ගැන සම්පුර්ණ විස්තරය පහතින්.

CLICK HERE

පහත බැනරය ක්ලික් කර යන්න  >>>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *