පිරිමි නිල් චිත්‍රපට නළුවෙකු වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් – Read more..

අද සමාජයේ හුගාක් දෙනා නිල් දර්ශන බලනවා. නිල් දර්ශන බලන්නෙ නැති වැඩිහිටි කෙනෙක්ව අද හොයාගැනීමට නොහැකි තරම් ය. ඔයා පිරිමි කෙනෙක් නම්, ඒ දර්ශන බලන අවස්ථාවේ නිකමට හරි හිතිලා ඇති, ” මටත් මේවගේ වෙන්න තිබුනානම්..” කියලා. ඒත් ඇත්තටම පිරිමි නිල් චිත්‍රපට නලුවෙකු වීමට අවශ්‍ය කකරන සුදුසුකම් හා හැකියාවන් මොනවාද කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියේ නැහැ නේද ? පිටරට වෙබ් අඩවියකින් ප්‍රසිද්ධ හා අත්දැකීම් බහුල නිල් නලුවන්ගෙන් මේ පිළිබදව වවිමසා ඇති අතර, ඔවුන්ගේ අදහස් වලට අනුව ඔබට මෙවැනි හැකියාවන් තිබිය යුතුය.

01. සාමාන්‍යයෙන් තෝරාගන්නා පිරිමි අයගේ විශාලත්වය අගල් 8 ක් වත් විය යුතුය.

නිල් චිත්‍රපට ක්ෂේත්‍රයේ පිරිමි අය සදහා සාමාන්‍ය විශාලත්වය අගල් 8 ක් පමණ තිබිය යුතු බව ඔවුන් පවසයි. එමෙන්ම එම ක්ෂේත්‍රයේ සිටින සසුලු පිරිසකගේ විශාලත්වය ඊට වඩා අඩු බවත්, බොහෝ දෙනාගේ විශාලත්වය ඊට වැඩි බවත් පැවසේ.

02. ඔබට කිසිම දර්ශනයක් නොබලා, ඔබ විසින්ම ශිෂ්ණය ප්‍රබෝදමත් කරගැනීමට හැකි විය යුතුය.

ඔබට ඒ ප්‍රබෝදමත් බව පැය 2 කට වඩා වැඩි කාලයක් තබාගත හැකිද ?

04. ඔබට ශුක්‍රාණු මේස හැදි 4 ක පමණ ප්‍රමාණයක් එකවර නිපදවිය හැකිද ?

05. ඔබ එක ශුක්‍රාණු වවටයක් නිකුත් කල පසුව, වැඩි වෙලාවක් නොගෙන තවත් වටයක් නිකුත් කල හැකිද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *